Studii și Articole

A) Articole de specialitate în volume ale conferințelor internaționale indexate Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (ISI Web of Science ):

 1. Ionut Vladescu, Digital Competences for Teachers, in International Conference on Lifelong Education and Leaderschip for All – ICLEL 2016, Conference Prooceeding Book, ISI Thomsos Reuters, July 2123, pag. 716 – 721, 2016 (https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=R1mviaNz7zCTRtVyBXA&search_ mode=GeneralSearch&prID=5713f725-447c-426b-bf39-046281a377f7)
 2. Ionut Vladescu, Individualization and Differentiation – Part of Postmodern Education, in International Conference on Lifelong Education and Leaderschip for All – ICLEL 2016, Conference Prooceeding Book, ISI Thomsos Reuters, July 21-23, pag. 722 – 725, 2016 (https://apps.webofknowledge.com/Search.do?product=WOS&SID=R1mviaNz7zCTRtVyBXA&search_ mode=GeneralSearch&prID=5713f725-447c-426b-bf39-046281a377f7)
 3. Ionut Vladescu, “PARADIGM, KEY-CONCEPT OF EDUCATIONAL THEORY AND PRACTICE” accepted by the committee to present as ORAL to the 3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, September 12-14, Porto, 2017, (www.iclel.com).
 4. Ionut Vladescu, “CULTURAL PERSPECTIVES IN POSTMODERN EDUCATIONAL FRAMEWORK” accepted by the committee to present as ORAL to the 3 rd International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL, September 12-14, Porto, 2017 (www.iclel.com)
 5. Ionut Vladescu, The Impacts of Using ICT in the Educational Proces Today, Volumul Conferinței GIDNI 4 Globalization. Identity, Nation and Dialogue / ed.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean – TârguMureș: Arhipelag XXI Press, 2017 ISBN 978-606-8624-01-3 (C) Arhipelag XXI Press, 2017 (Sesiunea Comunicare), Volumul IV, 2017, Universitatea Târgu – Mureș, pag. 217-221, (http://www.upm.ro/gidni/?pag=GIDNI-04/vol04-Cpe).
 6. Ionut Vladescu, Education Challenges in The XXI Century – Use of Internet in the Process of Instruction, Volumul Conferinței GIDNI 4 Globalization. Identity, Nation and Dialogue / ed.: Iulian Boldea, Cornel Sigmirean – Târgu-Mureș: Arhipelag XXI Press, 2017 ISBN 978-606-8624-01-3 (C) Arhipelag XXI Press, 2017 (Sesiunea Comunicare), Volumul IV,2017, Universitatea Târgu – Mureș, pag.217-221, (în curs de apariție) (http://www.upm.ro/gidni/?pag=GIDNI-04/vol04-Cpe ).

B) Articole în reviste de specialitate de circulaţie internaţională indexate în baze de date internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanță:

 1. Ionut Vladescu, The teachers training for intercultural education, in Asian Academic Research Journal of Social – Science & Humanities, Volume 3, February 2016, ISSN: 2278-859X (online), pag.222-227 (http://www.asianacademicresearch.org/february2016.html).
 2. Ionut Vladescu, Integration of Students Scientific Activity in Initial Professional Trening, in Indian Journal of Applied Research, Volume 6, ISSN: 2249- 555X, March 2016, pag. 37-39 (http://www.worldwidejournals.com/ijar/file.php?val=March_2016_1456831663__13.pdf)
 3. Ionut Vladescu, Models of Qualitative Changes in Academic Education, in Indian Journal of Applied Research, Volume 6, ISSN: 2249-555X, March 2016, pag. 239-244 (http://www.worldwidejournals.com/ijar/file.php?val=June_2016_1464768270__77.pdf)
 4. Ionut Vladescu, Trends in Modernization Primary Schools Didactics, in Asian Academic Research Journal of Social – Science & Humanities, Volume 3, Juni 2016, ISSN: 2278-859X (online), pag. 222227 (http://www.asianacademicresearch.org/february2016.html).
 5. Ionut Vladescu, Carrer Education – Important Factor in Socio-Profesional Integration, in The International Journal of Indian Psychology, ISSN 2348-5396, Volume 4, Issue 1, ISBN:978-1-36559365-9, October-December 2016, (http://www.ijip.in )

C) Articole indexate în baze de date internaţionale recunoscute (BDI)

 1. Ionuţ Vlădescu, Introduction in cooperative learning, pag. 19 în Revista „Educaţia 21”, nr. 6/2008, coordonată de Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul de Pregătire Didactică şi Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ISSN:1841-0456, Cluj-Napoca, 2008. http://reviste.ubbcluj.ro/educatia21/nr.6_2008 Revista este indexată în BDI – Fachportal Pädagogik – German Education Index: http://www.fachportal-paedagogik.de/fis_bildung/zeitschriftenliste.html#E
 2. Ionuţ Vlădescu, Education in macro and micro structural Environments, pag. 208, în Revista „Educaţia 21”, nr. 6/2008, coordonată de Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul de Pregătire Didactică şi Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ISSN:1841-0456, Cluj-Napoca, 2008. http://reviste.ubbcluj.ro/educatia21/nr.6_2008
 3. Ionuţ Vlădescu, Particularities of the preferred methods used in the implementation of the intercultural School Curriculum, pag.109, în Revista „Educaţia 21”, nr. 8/2010: Modern Perspectives on Curriculum Praxis, coordonată de Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul de Pregătire Didactică şi Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum, ISSN:1841-0456, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2010 http://reviste.ubbcluj.ro/educatia21/nr.8_2010
 4. Ionuţ Vlădescu, The Management of the communication relationschips in pupils forms, pag.206, în Revista „Educaţia 21”, nr. 7/2009: coordonată de Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul de Pregătire Didactică şi Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ISSN:1841-0456, Cluj- Napoca, 2009. http://reviste.ubbcluj.ro/educatia21/nr7_2009.htm
 5. Ionuţ Vlădescu, Intercultural Education as a reflection of intercultural principlies in school, în Revista „Educaţia 21”, nr. 9/2011: coordonată de Universitatea „Babeş Bolyai”, Cluj-Napoca, Institutul de Pregătire Didactică şi Centrul de Cercetare şi Inovaţie în Curriculum, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, ISSN:1841-0456, Cluj-Napoca, 2011. http://reviste.ubbcluj.ro/educatia21/index_16.htm
 6. Ionuţ Vlădescu, A Vision of Education in Cantemirs Work (O viziune a educației în opera lui Dimitrie Cantemir), în volumul Conferinței Internaționale: Dimitrie Cantemir – Educator of the Romanian People (Ediția a III-a), București, 2013, ISSN: 2068-6706, pag.458, volumul conferinței este supliment la Revista Cogito, indexată BDI, EBSCO, PROQUEST, CEEOL in BDI INDEX COPERNICUS, HEIN ONLINE (recunoscute de CNCS), Editura Pro Universitaria – Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București. Website: http://cogito.ucdc.ro/, http://cogito.ucdc.ro/volumconferinta-28.01.2014.pdf
 7. Ionuţ Vlădescu, Die Psychoanalytische Auffassung von Sunde (Abordarea psihanalitică a păcatului), pag.143, în Revista Euromentor Journal – Studii despre Educație, (revistă indexată în baza de date internațională EBSCO), Volumul III, Nr. 2./Iunie 2012 – English Version, Website: http://euromentor.ucdc.ro/
 8. Ionuţ Vlădescu, The result in communication skills psycho-pedagogical activities, în Revista University Journals Alma Mater – Sibiu, Seria C, Social Sciences, ISSN 2065-2356, Volumul 2/2014. IDEAS: Alma Mater University journal, Alma Mater University jornal of Sibiu
 9. Ionuţ Vlădescu, Setting goals for career: from career planning to career management, în Revista University Journals Alma Mater – Sibiu, Seria C, Social Sciences, ISSN 2065-2356, Volumul 2/2014, articolul: IDEAS: Alma Mater University journal, Alma Mater University jornal of Sibiu
 10. Ionuț Vlădescu, Permanent education – priority of educational policies for adults – în Scientific Buletin Education Sciences Series (SBESS JOURNAL), Volume XII – Issue No.1/2015 (https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-stiinte-ale-educatiei/cercetare/scientific-bulletin/sbessjournal-archives)
 11. Ionuț Vlădescu, Romania and the European dimension of education and teaching – în Scientific Buletin Education Sciences Series (SBESS JOURNAL), Volume IX – Issue No.2/2014, pag. 74 (https://www.upit.ro/ro/academia/facultatea-de-stiinte-ale-educatiei/cercetare/scientific-bulletin/sbessjournal-archives)
 12. Ionuţ Vlădescu – Skils and comunication skills in education, pag.144, în volumul Educația Plus, Volumul V II, No. 1/2011, ISSN: 1842-077X, Editura Aurel Vlaicu, Arad, 2011, (http://www.uav.ro/en/journals/educatia-plus )
 13. Ionuţ Vlădescu – Complementarity between the elements of moral education and religious education, pag.301, în volumul Educaţia Plus, An VI, Nr. 42 (12)/2010, ISSN: 1842-077X, Editura Aurel Vlaicu, Arad, 2010,(http://www.uav.ro/en/journals/educatia-plus )

D) Articole în alte reviste de specialitate de circulaţie internaţională :

Revista științifică a Universității de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae” a fost fondată în anul 2007, fiind acreditată în calitate de revista națională de profil de categoria C. Revista se editează anual în 5 serii a câte 2 numere: http://usm.md/?page_id=2479

 1. Ionuţ Vlădescu – Relaţia profesor-elev, relaţie de simpatie şi empatie, pag. 81, în Revista ştiinţifică „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale educaţiei, anul I, ISSN 1857-2103, nr. 9/2007. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/2007/2/Cuprins.pdf)
 2. Ionuţ Vlădescu – Aspecte psihologice ale evaluării rezultatelor şcolare, pag 258, în Revista ştiinţifică „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale educaţiei, anul I, ISSN 1857-2103, nr. 9/2007. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/2007/2/Cuprins.pdf)
 3. Ionuţ Vlădescu – Managementul relaţiilor de comunicare într-o clasă de elevi, pag.137, în Revista ştiinţifică, „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale educaţiei, anul II, ISSN 1857-2103, nr. 5(15) /2008. (http:// usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/ 2008/1/Cuprins.pdf)
 4. Ionuţ Vlădescu – Lecția în perspectiva didacticii moderne. Contribuția lui Jan Amos Comenius., pag.160, în Revista ştiinţifică „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale educaţiei, anul I, ISSN 1857-2103, nr. 5/2007. (http://usm.md/wpcontent/uploads/2012/09/st_educatie/2007/1/Cuprins.pdf)
 5. Ionuţ Vlădescu – Aspecte psihopedagogice ale relației dintre autocunoaștere și autoevaluare, pag.191 în Revista ştiinţifică „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale educaţiei, anul I, ISSN 1857-2103, nr. 5/2007. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/2007/1/Cuprins.pdf)
 6. Ionuţ Vlădescu – Jan Amos Comenius și filosofia educației (1592 – 1670), pag.210 în Revista ştiinţifică „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale educaţiei, anul I, ISSN 1857-2103, nr. 5/2007. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/2007/1/Cuprins.pdf)
 7. Ionuţ Vlădescu – Rolul mijloacelor de învăţământ în comunicarea educaţională, pag.108, în Revista ştiinţifică, „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiințe ale Educaţiei, anul III, ISSN 1857-2103, nr. 5(15)/2009. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/ 2009/1/Cuprins.pdf)
 8. Ionuţ Vlădescu – Competenţa de a comunica – mijloc de realizare a proceselor instructiveducativ, pag.128 în Revista ştiinţifică, „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiințe ale Educaţiei, anul II, ISSN 1857-2103, nr. 9 (19)/2008. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/ st_educatie/ 2008/2/Cuprins.pdf)
 9. Ionuţ Vlădescu – Educaţia şi provocările lumii contemporane, pag.119, în Revista ştiinţifică, „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale Educaţiei, anul II, ISSN 1857-2103, nr. 5 (45)/2011. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/2011/1/Cuprins.pdf)
 10. Ionuţ Vlădescu – Conceptualizarea învăţării situative din perspectiva comunicării didactice, pag.106, în Revista ştiinţifică, „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale Educaţiei, anul II, ISSN 1857-2103, nr. 5 (35)/2010. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/ st_educatie/2010/1/Cuprins.pdf)
 11. Ionuţ Vlădescu – Elemente de persuasiune în comunicarea didactică, p. 88-94, în Revista ştiinţifică „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale educaţiei, anul III, ISSN 1857-2103, nr. 5 (15) /2009. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/2011/2/Cuprins.pdf)
 12. Ionuţ Vlădescu – Competența de comunicare în activitatea didactică, p.84, în Revista ştiinţifică „Studia Universitatis” a Universităţii de Stat din Chişinău, Republica Moldova, seria: Ştiinţe ale educaţiei, anul III, ISSN 1857-2103, nr. 5 (15)/2009. (http://usm.md/wp-content/uploads/2012/09/st_educatie/2011/2/Cuprins.pdf)
 13. Ionuț Vlădescu, Redefinirea post-modernă a rolului și menirii universității, în Revista Studia Universitatis Moldaviae, 2014, nr.5 (75), Seria Științe ale Educației, ISSN: 1857-2103, pag.107-110. (http://studiamsu.eu/wp-content/uploads/19.-p.107-110.pdf)

E) Articole internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din ţară şi străinătate:

 1. Ionuţ Vlădescu – Subjective factors and their involvement in the evaluation activity (Factorii subiectivi şi acţiunea lor în actul evaluării), pag. 381, și Educational capacities and challenges regarding the integrated approach of the curriculum (Valenţele formative şi provocări ale abordării integrate a curriculum-ului), pag. 391, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare internaţională, Analele Universităţii din Oradea, Fascicula Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, la Conferinţa cu titlul: Mentoratul – între Profesiune şi Artă, Tom XII, ISSN:12246239, Editura Universităţii din Oradea, 2008.
 2. Ionuţ Vlădescu – Rolul Mentorului în activitatea cadrului didactic debutant, pag. 339, în Volumul Conferinţei: Competenţe şi abilităţi în educaţie (Competencies and capabilites în education), Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, 28-30 mai 2009, (http://www.educatie-oradea.ro/cddpppd.htm)
 3. Ionuţ Vlădescu – Curriculum universitar – tendința spre integrare, pag.82, în volumul: Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea Geografiei (Contemporary trends in teaching and Learning Geography), vol. IX, ISBN:978-973-595-168-9, Editura: Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010.
 4. Ionuţ Vlădescu – Cunoaşterea euristică din perspectiva învăţământului superior, pag.33, în volumul: Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea Geografiei (Contemporary trends in teaching and Learning Geography), vol. IX, ISBN: 978-973-595-168-9, Editura: Presa Universitară Clujeană, ClujNapoca, 2010.
 5. Ionuţ Vlădescu – Didactica pentru adulţi între necesitate şi realitate, pag. 12, în Revista ştiinţifică: ”Educaţia omului de azi pentru lumea de mâine”, a Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea Oradea, Ediţia a VI-a, nr. 100, ISSN 1843-9985, Ed. Universităţii Oradea, 2009, (http://www.educatie-oradea.ro/DOCS/Carti/ Educatiaomuluideazi.pdf).
 6. Ionuţ Vlădescu – Cariera didactică – fundamente psihopedagogice, pag. 56, în volumul Valenţe Europene în Educaţie, vol. V, Editura acreditată CNCSIS, Iaşi, 2011, ISSN 1844-4970
 7. Ionuţ Vlădescu – Curriculum universitar – tendința spre integrare, pag.82, în volumul: Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea Geografiei (Contemporary trends in teaching and Learning Geography), vol. IX, ISBN: 978-973-595-168-9, Editura: Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010.
 8. Ionuţ Vlădescu – Cunoaşterea euristică din perspectiva învăţământului superior, pag.33, în volumul: Tendinţe actuale în predarea şi învăţarea Geografiei (Contemporary trends in teaching and Learning Geography), vol. IX, ISBN:978-973-595-168-9, Editura: Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2010
 9. Ionuţ Vlădescu – Aspecte privind aplicarea metodelor de învăţare prin cooperare în activităţile de seminar universitar, pag. 286, în Volumul: Cercetări, aplicaţii şi reflecţii despre educaţie, Maria Eliza Dulamă şi Teodor Dumitru Vâlcan (coordonatori), ISBN: 978-973-595-288-4, Editura Presa Universitară Clujeană, 2011.
 10. Ionuţ Vlădescu – Practica pedagogică în universitate şi formarea competenţelor didactice, pag.454, în Volumul: Priorităţi actuale în procesul educaţional, Universitatea de Stat din Republica Moldova – Chișinău, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, ISBN: 978-9975-71-098-5, Chișinău, 2010.
 11. Ionuţ Vlădescu – Metode şi tehnici de cunoaştere adiacente relaţiei de comunicare ale binomului profesor – elev, pag.18, în Volumul: Asistenţa Psihologică, Psihopedagogică și Socială ca factor al dezvoltării societăţii, Volumul I, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, Universitatea Pedagogică Ion Creangă, Facultatea de Psihologie şi Psihopedagogie Specială, ISBN: 978-9975-46-107-8, Chișinău 2011.
 12. Ionuţ Vlădescu – Aspecte epistemiologice şi praxiologice ale educaţiei adolescenţilor pentru timpul liber în contextul parteneriatului educativ, pag.141, în Volumul: Cercetări, aplicaţii şi reflecţii despre educaţie, Maria Eliza Dulama şi Teodor Dumitru Vâlcan (coordonatori), ISBN: 978973-595-146-7, Editura Presa Universitară Clujeană, 2010.
 13. Ionuţ Vlădescu – Statutul ştiinţelor educaţiei, pag.116, în Volumul: Cercetări şi aplicaţii în ştiinţele educaţiei, Vasile Chiş şi Ion Albulescu (coordonatori), ISBN: 978-973-133-776-0, Ediţia a V-a, 28 mai 2010, Ed. Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca 2010.
 14. Ionuţ Vlădescu – Convenţia de la Bologna – Elemente de convergenţă a învăţământului superior din Europa, pag.230, în Volumul Conferinţei: Gândirea pozitivă – aplicații şi implicaţii în ştiinţele educaţiei (Positive thingking – applications and implications in educational sciences), Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Tom XIV, ISSN:12246239, mai 2010.
 15. Ionuţ Vlădescu – Educația – unitate în diversitate, pagina 306, în Volumul Conferinţei Naţionale cu participare internaţională a Psihologilor Şcolari: Surse şi resurse ale consilierii psihologice şi educaţionale, ISBN: 978-606-92060-9-6, Constanţa, 2011.
 16. Ionuţ Vlădescu – Pregătirea iniţială a cadrelor didactice în state ale Uniunii Europene. Analiză comparativă, pag. 194, în Volumul Conferinţei Internaţionale KREATIKON, Creativitate – Formare Performanță, ediţia a VIII-a, Universitatea Petre Andrei din Iaşi, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, 8-9 Aprilie 2011, Iaşi, ISSN 2068-1372.
 17. Ionuţ Vlădescu – Convenţia de la Bologna – Elemente de convergenţă a învăţământului superior din Europa, pag.230, în Volumul Conferinţei: Gândirea pozitivă – aplicații şi implicaţii în ştiinţele educaţiei (Positive thingking – applications and implications in educational sciences), Universitatea din Oradea, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Tom XIV, ISSN: 1224-6239, mai 2010.
 18. Ionuţ Vlădescu – De la evaluarea obiectivelor operaționale la evaluarea competențelor școlare pag.281, în volumul Conferinței Internaționale: Învățământul Universitar și piața muncii: conexiuni și perspective, Chișinău, 21 noiembrie 2014.