Proiecte

1. CERTIFICAT DE PARTICIPARE – nr.557 / 13.04.2012


Titlul: Etica profesională în soluționarea cazurilor de minori

Cod Proiect: MIS-ETC 928 Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova

Partener: Asociația Salvații Copiii Iași

Adresa: Strada: Buridava nr. 10, 700432, jud. Iași, Tel: +40.232.219.986 E-mail: iasi@salvaticopiii.ro

Coordonator Programe: Liviu Magureanu

Perioada: martie 2011- martie 2012 Poziția în cadrul Proiectului:

Voluntariat Responsabilități: Organizarea și sustinerea unor activități referitoare la problematica delincvenței juvenile, participarea la seminarii de formare pe tema justiției juvenile cu profesioniști din instituții cu atribuții în protecția copilului.

2. CERTIFICAT DE PARTICIPARE – nr.972/ 01.08.2012


Titlul: O nouă șansă în educație Cod Proiect: MIS-ETC 1224 Finanțator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova

Partener: Asociația Salvații Copiii Iași

Adresa: Strada: Buridava nr. 10, 700432, jud. Iași, Tel: +40.232.219.986

Coordonator Programe: Liviu Magureanu

Perioada: Octombrie 2011- Octombrie 2012

Poziția în cadrul Proiectului: Voluntariat

Responsabilități: Organizarea și susținerea unor activități informative, referitoare la importanța educației și problematica abandonului școlar, participarea la seminarii de formare pe tema metodelor alternative de educație precum și în acordarea de sprijin în desfășurarea activităților prevăzute în cadrul proiectului.  

3. CERTIFICAT DE PARTICIPARE – nr.314/ 07.10.2011


Titlu: Prevenirea crizei varstei a treia in Romania si Republica Moldova

Cod Proiect: Ref. MIS-ETC 944

Finanţator: Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun Romania – Ucraina – Republica Moldova 2007-2013.

Beneficiar: Director: Luminița Munteanu
Direcția de Asistență Comunitară Iași: Str. Mitropolit Varlaam, Nr. 54, Iași, Tel:0232/206.344

Parteneri: Director: Tudor Radeanu Consiliul Raional Ungheni / Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Președinte: Monica Marculet Asociația Filantropică Trup și Suflet, Strada: Olari nr. 9, Tel: 0232.222240, cod fiscal: 23942201, Iași.

Durata Proiectului: 24.05.2011- 23.04.2012

Poziţia în cadrul proiectului: voluntar

Responsabilități:

 • am participat la unele seminarii de instruire pentru voluntari, organizate din cadrul proiectului
 • am participat ca și organizatori la întâlnirile de lucru cu reprezentanții instituțiilor partenere
 • am participat la şedintele generale bilunare desfășurate în cadrul proiectului
 • am manifestat disponibilitate la implicarea în activități neprevăzute care pot apărea pe parcurs
 • am comunicat coordonatorului de proiect gradul de îndeplinire a sarcinilor primite, după caz dificultățile întâmpinate pe teren
 • am respectat confidențialitatea informațiilor privind beneficiarii în raport cu terții
 • am manifestat respect și înțelegere față de problemele beneficiarilor
 • am lucrat eficient în echipe în cadrul echipei multidisciplinare pentru a putea acționa în interesul beneficiarilor grupului țintă

4. CERTIFICAT DE PARTICIPARE la Proiectul POSDRU /157/ .3/S/140877


Titlul: Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități pentru profesori.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară: Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere.

Obiectiv: Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați a derulat în parteneriat cu Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013,

Axa prioritară: 1. Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere,

Domeniul major de intervenție: 1.3. Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională, cu titlul: „e-Mentor: Dezvoltarea de competențe și abilități TIC și Mentorat educațional al persoanelor cu dizabilități, pentru profesori”,

Cod Contract: POSDRU/157/1.3/S/140877. În cadrul acestui proiect s-au organizat cursuri de formare pentru cadre didactice din întreaga țară, din învățământul pre-universitar și universitar, în mentoratul educațional al persoanelor cu dizabilități și instruire în utilizarea TIC.

Cod Contract: POSDRU /157/ 1.3/ S /140877 Beneficiar: Universitatea “Lucian Blaga “ din Sibiu. Partener: Universitatea “Dunărea de Jos“ din Galați.

 5. CERTIFICAT DE PARTICIPARE – nr.6441/ 04.08.2010


Nr. contract / Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/51391 / OIPOSDRU prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1: „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”,

Domeniul major de intervenţie: 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educaţie şi formare profesională”

Director de grant: Prof. univ. dr. TEODOR COZMA

Instituţie : DPPD-Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”

Perioada de implementare: 2010-2012

Poziţia în cadrul proiectului: Voluntar

Responsabilităţi: 1. responsabil pentru implementarea proiectului din partea Partenerului 3 – Universitatea din Oradea 2. selectarea a 200 de cadre didactice care vor participa la cursurile de formare în cadrul proiectului;

  6. CERTIFICAT DE PARTICIPARE – nr.10878/23.11.2015


  Titlu : Şcoala. Şansa mea!

  Nr. contract / finanţator Nr. contract : POSDRU/23/2.2/G/28073 DIN 28.06.2010 OIPOSDRU prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltare Resurse Umane,

  Axa Prioritară 2: Domeniul major de intervenţie 2.2

  Director de grant / instituţie: Conf. univ. dr. VALENTIN COSMIN BLÂNDUL, Universitatea din Oradea, DPPPD

  Perioada de implementare: 2010-2012

  Poziţia în cadrul Proiectului: Voluntar

  Responsabilităţi: Îndeplinirea obiectivelor proiectului, planificarea, evaluarea / diagnosticarea, monitorizarea şi controlul stadiului de implementare al proiectului;