Cărți

Volumul de faţă prezintă într-o manieră elegantă, dar ştiinţifică una dintre temele actuale aflate în faţa părinţilor dar şi a întregii societăţi: cea a copiilor, fie ei şi cu cerinţe speciale.

Responsabilitatea familiei şi a şcolii nu este suficientă pentru a da socoteală de reuşitele copiilor aflaţi într-o astfel de stare. Interdependenţele în multitudinea lor conduc la ideea că instituţiile în cauză pierd din autonomie, cedând în faţa unor centre specializate în domeniu, centre cu mare putere educaţională. Sistemul social care cuprinde şi şcoala dar şi familia, devine de la o zi la alta tot mai coerent şi tot mai bine articulat. A vorbi despre „Importanţa activităţilor ludice în corectarea  dezvoltarea limbajului şi personalităţii elevului deficient mintal” este un demers, posibil limitativ (ar spune unii), dar acesta trebuie privit prin prisma unor posibilităţi reale de ameliorare, chiar de eradicare, printr-o cunoaştere profundă şi o acţiune în consecinţă aşa cum o face foarte bine autorul volumului.

Rezumat 📁

Hristos în școală. Elemente de pedagogie religioasă. Ediție revizuită și adăugită

Educaţia nu este o meserie. Educaţia este o misiune. Înţeleasă la justa ei valoare şi practicată cu conştiinciozitate, educaţia poate fi considerată o misiune sacră, alături de preoţie. Indiferent cine este educatorul – părinte, bunic, cadru didactic de orice nivel –, el oficiază în procesul educaţional un adevărat act de creaţie. Educaţia însăşi e un act divino-uman, dacă ne raportăm la concepţia creştină despre lume şi viaţă, despre rostul individului în context social. 

Rezumat 📁

Particularitățile dezvoltării competenței de comunicare didactică în contextul situațiilor de învățare. Ediție revizuită și adăugită

În secolul al XXI-lea, întregul univers cultural începe să graviteze în jurul comunicării, mai precis, în jurul discursului. Se poate vorbi de o reducere generalizată la discurs: ştiinţa a devenit un discurs riguros şi sistematic; arta a devenit un discurs figurat; filosofia a devenit o analiză a discursului. În acest sens C. Sălăvăstru în „Raţionalitate şi discurs. 

Rezumat 📁

De la pedagogia generală la psihologia pedagogică. Ediție revizuită și adăugită

Apariţia unei lucrări pedagogice oferă publicului larg prilejuri de reflecţie personală şi colectivă asupra acţiunilor şi deciziilor luate în diverse contexte situaţionale, educaţia reprezentând o componentă a existenţei noastre, o întâlnire între individ, societate şi întreaga viaţă socială. Pedagogia – ştiinţa care se ocupă de teoria şi practica educaţiei, studiază complexul fenomen educaţional, câştigându-şi în timp un loc aparte în ansamblul disciplinelor ştiinţifice şi o demnitate teoretică.

Rezumat 📁

Ionuţ Vlădescu ,Comunicarea factor fundamental în managementul educaţional, Editura Vasiliana ’98,
Iaşi, 2007, 100 p., ISBN:978-973-113-055-2

 Ionuţ Vlădescu , Aspecte psihologice ale motivaţiei la tineri, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2007, 170 p.,
ISBN:978-973-113-054-5

Ionuţ Vlădescu ,Teoria şi metodologia instruirii, Editura Vasiliana, ’98, Iaşi, 2009, 254 p., ISBN:978-
973-116-116-7

 Ionuţ Vlădescu ,Didactica ştiinţelor economice, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2010, 250 p., ISBN:978-973-
116-179-1

 Ionuţ Vlădescu ,Conceptul de curriculum şcolar intercultural, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2010, 136 p.,
ISBN:978-973-116-177-5

Ionuţ Vlădescu ,Enigmele geloziei şi manifestările ei în cuplu, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2010, 140 p.,
ISBN:978-973-116-198-3

Ionuţ Vlădescu ,Personalitatea copilului maltratat, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2011, 136 p., ISBN:978-
973-116-222-5

Ionuţ Vlădescu ,Influenţe ale divorţului părinţilor asupra personalităţii copiilor: studiu de caz asupra
şcolarului mic, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2011, 154 p., ISBN:978-973-116-220-1

 Ionuţ Vlădescu ,Psihologia Educaţiei, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2012, 140 p., ISBN 978-973-116- 279-9
(www.vasiliana98.ro)

 Ionuţ Vlădescu ,Salienţa morţii şi a stereotipului de gen, Editura Vasiliana’98, Iaşi, 2012, 196 p., ISBN
978-973-116-356-

Ionuţ Vlădescu, Rolul jocului în dezvoltarea comunicării la copilul preşcolar, Editura Vasiliana’98, Iaşi,
2015, ISBN 978-973-116-428-1

Ionuţ Vlădescu, Deviere de conduită şi comportament în mediul şcolar , Editura Vasiliana’98, Iaşi,
2016, ISBN 978-973-116-479-3

Ionuţ Vlădescu, Psihologia Vârstelor, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2007, 164 p., ISBN:978-973-116-027-6

Ionuţ Vlădescu, Psihologia Religiei, Editura Vasiliana ’98, Iaşi, 2012, 140 p., ISBN 978-973-116-276-8