Enigmele geloziei şi manifestările ei în cuplu

„Gelosul este de plâns, şi viaţa lui se trece căutând un secret, a cărui descoperire îi distruge fericirea. Acela pe care-l înconjoară flacăra geloziei, îndreaptă în cele din urmă, asemenea scorpionului, ghimpele otrăvit asupra sa însuşi”.

Din aceastămaximă reiese clar că persoanele care manifestă sentimente de gelozie sunt nefericite, deoarece permanent îşi macină gândurile, încercând să descopere adevărul bănuielilor care-i copleşesc zi de zi.
Bărbaţii şi femeile care manifestă cea mai mare insatisfacţie faţă de viaţa lor sunt unii şi aceeaşi cu cei care resimt cel mai puternic sentimentul geloziei, iar cei care se declară nefericiţi alături de partenerii lor sunt în acelaşi timp stăpâniţi de gelozie.
Gelozia apare în orice tip de relaţii, inclusiv cea de prietenie, dar este mai mult asociată cu relaţiile romantice, fiind conectatăiubirii în variate forme. Perspectiva pierderii  persoanei iubite, a obiectului iubirii sau a relaţiei dorite
generează creşterea nevoii de a fi cu partenerul şi a sentimentului de iubire faţă de acesta. Astfel, cineva nu ar putea fi gelos dacă nu i-ar păsa de partener, dacă nu ar depinde de o altă persoană, cel puţin într-o anumită măsură. Ascunderea acestui sentiment poate însemna ascunderea iubirii, a stării ce permite, adesea, rezolvarea problemelor din cadrul relaţiilor intime, astfel, chiar dacă gelozia poate determina multe inconveniente, ea are totuşi o parte bună: atrage atenţia partenerului asupra celuilalt şi-i  permite astfel să verifice importanţa pe care o dă relaţiei…

CUPRINS
ARGUMENT
PARTEA I
ASPECTE PRACTICE
CAPITOLUL 1
GELOZIA ŞI MANIFESTĂRILE EI ÎN CUPLU
1.1 DEFINIŢIE ŞI DELIMITĂRI CONCEPTUALE
1.2 FACTORI AI GELOZIEI
1.3 SITUAŢII DECLANŞATOARE DE GELOZIE
1.4 FORMELE GELOZIEI
1.5 DIFERENŢE DE GEN
1.6 MODELE TEORETICE EXPLICATIVE
1.7 CARACTERISTICILE PERSOANELOR POSESIVE ŞI
GELOASE
1.8 GÂNDURI IRAŢIONALE ALE PERSOANELOR
GELOASE
1.9 GELOZIA ROMANTICĂ: umbra iubirii
1.9.1 Originea geloziei: examinarea imaginii
romantice
1.10 VARIANTE CULTURALE ALE GELOZIEI
1.11 MODALITĂŢI DE CONTROL AL GELOZIEI
1.12 TERAPIA GELOZIEI
CAPITOLUL 2
DETERMINANŢI AI GELOZIEI
2.1 ÎNCREDEREA
2.1.1 Definiţie şi precizări conceptuale
2.1.2 Evoluţia încrederii
2.1.3 Încrederea în relaţiile apropiate
2.1.4 Atribuiri ale încrederii interpersonale
2.1.5 Încrederea şi ataşamentul
2.1.6 Încrederea şi gelozia
2.2 ATAŞAMENTUL
2.2.1 Teoria ataşamentului şi stilurile de ataşament
2.2.2 Ataşamentul anxios şi gelozia
2.2.3 Ataşamentul şi gelozia ca mecanisme de
menţinere a relaţiei
2.2.4 Diferenţe individuale în ataşament şi gelozie
2.2.5 Emoţii specifice ataşamentului şi geloziei
2.3 STIMA DE SINE
2.3.1 Definiţie şi precizări conceptuale
2.3.2 Niveluri ale stimei de sine
2.3.3 Cele patru mari tipuri de stimăde sine
2.3.4 Avantaje şi dezavantaje
2.3.5 Stima de sine şi gelozia
PARTEA a II-a
ASPECTE PRACTICE
CAPITOLUL 3
CERCETARE ASUPRA INFLUENŢEI FACTORILOR
PSIHOLOGICI. STIL DE ATAŞAMENT, STIMĂDE SINE ŞI
ÎNCREDERE ÎN PARTENER ASUPRA GELOZIEI ÎN
CUPLU
3.1. DESIGN EXPERIMENTAL
3.1.1. Obiectivele şi ipotezele cercetării
3.1.2 Variabile şi operaţionalizare
3.1.3 Lotul experimental
3.1.4 Metodologia cercetării
3.1.5 Analiza şi interpretarea rezulatelor
ANEXE
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE